שלום אורח כניסה  I  רישום לאגודה I רישום לאתר  I Register  I  הפוך לאתר הבית
search
אודות אגודת הסטודנטיםIמשרדי האגודהIמועצת הסטודנטיםIצור קשרIEnglishIعربي
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לוחות בחינות וסיכומים ספורט אפטר - חוגים נגטיב קשרי חוץ POSITIVE מעורבות אקדמיה
חדשות מדור אפטר
21:30
הרוח במעטפת - Ghost in the Shell
22:00
סוכן וחצי - Central Intelligence
תקנון חדר מוזיקה

תקנון חדר המוזיקה של אגודת הסטודנטים לשנה"ל תשע"ז

1.       הרשמה לחדר המוזיקה מתבצעת באמצעות תשלום חד פעמי שנתי על סך 30 ₪ ורישום שבועי בטופס רישום מקוון אשר יפורסם בכל יום רביעי בשעה 20:00. קישור לטופס רישום נמצא באתר האגודה תחת הלשונית "אפטר- חוגים". הרישום נעשה לשבוע העוקב כאשר ניתן להירשם לשעתיים שבועיות בלבד. ניתן להיכנס לטופס הרישום המקוון רק באמצעות כתובת הדוא"ל האוניברסיטאית (post). קיימות שעות אשר חסומות לטובת חוגי המוזיקה של האגודה.

2.       כל סטודנט יכול להכניס איתו לחדר המוזיקה עד 9 אנשים לחדר המוזיקה, קרי חדר המוזיקה לא יכיל יותר מעשרה אנשים.

3.       אין להכניס חיות מחמד לחדר המוזיקה.

4.       אין להכניס דברי אוכל ושתייה לחדר המוזיקה.

5.       המשתמש בחדר המוזיקה נדרש לחתום על כתב התחייבות אשר נמצא במשרד שירותי האגודה.

6.       הנהלת מערך החוגים של האגודה (להלן: "אפטר ו/או מערך אפטר") שומרת לעצמה את הזכות לסגור מפעם לפעם את חדר המוזיקה עקב חגים ו/או אירועים אחרים.

7.       מערכת השעות של חדר המוזיקה הינה דינאמית ומשתנה בהתאם לאילוצים השונים. הנהלת מערך האפטר שומרת לעצמה את הגמישות לשינוי מערכת שעות זו.

8.       מובהר בזאת כי בכל מקרה חריג או יוצא דופן (כגון: מלחמה, תקלה במבנה ובמערכותיו ו/או כוח עליון אחר) אשר יאלץ את האגודה לסגור את חדר המוזיקה, זו לא תחויב במתן החזר כספי בגין הזמן בו היה סגור.

9.       המשתמש מוותר בזה באופן סופי ומוחלט על כל טענה, דרישה ותביעה מאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ו/או מכל מי משהוא מטעמה ו/או מכוחה בכל הנוגע ו/או הנובע ו/או הקשור לכל אשר ייקרה למשתמש בעת השהות והפעילות בחדר המוזיקה של האגודה.

10.   המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה כספית ו/או תביעה אחרת בגין ו/או עקב נזק שייגרם לו בעת הפעילות. אין לו ולא תהינה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האגודה, מכל מין וסוג שהוא הקשור במישירין או בעקיפין לפעילות שקיים בחדר המוזיקה.

11.   המשתמש מודע לכך שהחדר מצולם במצלמת אבטחה וכי יכולה אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ו/או מכל מי משהוא מטעמה לעשות שימוש בקלטת האבטחה ולהשתמש בה כראיה לנזק או וונדליזם שנגרם לחדר המוזיקה. כמו כן, יכולה לאסור את השימוש בחדר ו/או להטיל קנס כספי על כל הגורם לחדר או המתנהג שלא כראוי.

12.   מערך האפטר רשאי לסיים את הרשמתו של כל משתתף בחוג או בסדנא במקרה של הפרה של הוראות התקנון ו/או הוראות של הנהלת מערך האפטר. כמו כן, רשאית ההנהלה לסיים הרשמתו במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את המשתתפים. שימוש לא הולם בחדר עשוי להוביל לשלילת דמי השימוש ללא החזר כספי מצד האגודה. מקרים אלו יועברו לטיפול הנהלת מערך האפטר ואופן הטיפול יהיה נתון לשיקולם הבלעדי.

13.   הנהלת מערך האפטר רשאית לשנות ולתקן את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה.

14.   כל משתתף בחוגי האפטר מאשר כי קרא את התקנון, המהווה חוזה בינו לבין אגודת הסטודנטים.

 

 

תאריך: ______________

שם פרטי ושם משפחה: __________________

מספר תעודת זהות: _____________________

חתימה: ­­­________________________

 

 

«חזרה
תפריט אפטר
רשימת החוגים המלאה
ליין מוזיקה
ליין אומנויות לחימה
ליין ריקודים
ליין תיאטרון
ליין טבעי
חדר מוזיקה
תקנון חדר מוזיקה
הרשמה לחדר מוזיקה
  כתבות בנושא
כללי
סדנאות
בניית אתרים
לתקלות/הצעות  I  צור קשר  I  פירסום באתר  I  תקנון האתר  I  תקנון העמותה  I  תקציב עמותה  I  מפת האתר  I  דף הבית
מייל עובדי אגודה  I  איסתא  I  ועדת ביקורת
כל הזכויות שמורות © 2011
לאגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב