שלום אורח כניסה  I  רישום לאגודה I רישום לאתר  I Register  I  הפוך לאתר הבית
search
אודות אגודת הסטודנטיםIמשרדי האגודהIמועצת הסטודנטיםIצור קשרIEnglishIعربي
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לוחות בחינות וסיכומים ספורט אפטר - חוגים נגטיב קשרי חוץ POSITIVE מעורבות אקדמיה
חדשות מדור פרסומי אגודה
21:30
הרוח במעטפת - Ghost in the Shell
22:00
סוכן וחצי - Central Intelligence
תקנון האתר

תקנון אתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים

של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ע.ר. 580000099

 

1.         כללי -

           

1.1       אתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב (להלן: "האתר") הנו "פורטל" ברשת האינטרנט, ובו מידע, אפשרויות הרשמה לחוגים שונים, פורומים ואפליקציות נוספות לנוחות ציבור הסטודנטים וגולשים אחרים. בנוסף, האתר מאפשר רכישת כרטיסים ומנויים לחוגים וארועים שונים. ייתכן ובאתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים.

           

1.2       בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה, כל מקום בו משתמשים בלשון יחיד הכוונה גם לרבים.

           

1.3       המשתמש באתר, "הגולש", הלקוח, המזמין, הרוכש בפועל או מי מטעמו, מקבלי השירות כולם יחד ייקראו להלן "גולש" או "רוכש" או "לקוח" או "משתמש".

           

1.4       בתקנון זה מוסדרים התנאים לגבי שימוש באתר, מדיניות פרטיות, מדיניות נגישות, הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות  ומועדים ועוד, הכל כפי שיפורט להלן. התקנון באתר זה מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

           

1.5       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידי משתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין מפעיל האתר. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו הנכם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר.

           

1.6       ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, ומוותר על כל טענה אשר תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

 

2.         הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר -

2.1       הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר תהא לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך, הזכות לבצע רכישות באתר תהא לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך ואשר יש לו חשבון בנק פעיל בישראל.

2.2       לכל מי שיש בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.2       לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר ו/או בטופס ההזמנה לרבות כתובת, תעודת זהות, טלפון וכל פרטי אחר.

2.3       לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת.

2.4       מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למיקומים מסוימים באתר, למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין והחוקי של האתר.

2.5       מנהל האתר רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו את ההשתתפות בפעילות באתר ו/או באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.6       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא מנהל האתר רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו מלהשתתף בפעילות כלשהי באתר ו/או באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.         במידה והגולש ו/או המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.

ב.         במידה והגולש ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשי ו/או לקוחות האתר.

ג.          במידה וכרטיס האשראי שברשות הגולש ו/או המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.


3. סוגי משתמשים והפעילויות אשר פתוחות בפני ציבור הגולשים והמשתמשים באתר -

הגדרות -

"משתמש שאינו רשום" :

משתמש שלא ביצע הרשמה לאתר או הרשמה לאגודת הסטודנטים דרך אתר האגודה, ואינו רשום בבסיס הנתונים של אתר האגודה.

"משתמש רשום - אורח" :

משתמש שביצע הרשמה לאתר באמצעות טופס הרשמה לאורח ורשום בבסיס הנתונים של אתר האגודה בסטטוס "אורח".

"משתמש רשום -  סטודנט " :

משתמש שביצע הרשמה לאתר באמצעות טופס הרשמה לסטודנט ורשום בבסיס הנתונים של אתר האגודה בסטטוס "סטודנט".  כאשר "סטודנט" הינו סטודנט רשום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב אשר אינו רשום כחבר באגודת הסטודנטים.

"משתמש רשום -  חבר אגודה" :

משתמש שביצע הרשמה לאגודה דרך האתר באמצעות טופס הרשמה לסטודנט חבר אגודה ורשום בבסיס הנתונים של אתר האגודה בסטטוס "חבר אגודה".

להלן פירוט השירותים הפתוחים לציבור הגולשים לפי סוגי משתמשים:

3.1"משתמש שאינו רשום" - יהא רשאי לצפות בתכנים המפורסמים באתר שהוגדרו מראש כפתוחים לכלל הציבור.

3.2 "משתמש רשום - אורח"  יהא רשאי:

 • 1. להגיש בקשה לפרסום כתבה באתר.
 • 2. להגיב לכתבות אשר פורסמו באתר.
 • 3. להצביע ב"סקר השבוע" וב"סקר המדור".
 • 4. לפרסם מודעות ב"לוחות" השונים
 • 5. לפרסם הודעות ב"פורומים".
 • 6. לכתוב בפורטל כיתתי אם הוגדר פתוח לכלל הציבור.
 • 7. להירשם לאירועי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"אורחים".
 • 8. להירשם לחוגי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"אורחים".

3.3 "משתמש רשום - סטודנט"  יהא רשאי:

 • 1. להגיש בקשה לפירסום כתבה באתר.
 • 2. להגיב לכתבות אשר פורסמו באתר.
 • 3. להצביע ב"סקר השבוע" וב"סקר המדור".
 • 4. לפרסם מודעות ב"לוחות".
 • 5. לפרסם הודעות ב"פורומים".
 • 6. לכתוב בפורטל כיתתי אם הפורטל כ"פתוח" לכלל הציבור או לכתוב בפורטל אשר הועבר לסטודנט "קוד כיתה".
 • 7. להירשם לאירועי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"סטודנטים".
 • 8. להירשם לחוגי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"סטודנטים".
 • 9. להירשם למערכות שירותים נוספות באתר אשר ניתנות לסטודנטים שאינם חברי אגודה.

3.4  "משתמש רשום - חבר אגודה " יהא רשאי:

 • 1. להגיש בקשה לפרסום כתבה באתר.
 • 2. להגיב לכתבות אשר פורסמו באתר.
 • 3. להצביע ב"סקר השבוע" וב"סקר המדור".
 • 4. לפרסם מודעות ב"לוחות".
 • 5. לפרסם הודעות ב"פורומים".
 • 6. לכתוב בפורטל כיתתי אם הפורטל כ"פתוח" לכלל הציבור או לכתוב בפורטל אשר הועבר לחבר האגודה "קוד כיתה".
 • 7. הרשמה לאירועי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"סטודנטים".
 • 8. להירשם לחוגי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"סטודנטים".
 • 9. להירשם למערכות שירותים נוספות באתר אשר ניתנות לסטודנטים חברי אגודה בלבד.

  

3.5       מובהר ומודגש - העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים - אסורה בהחלט !

3.6       העלאה ושימוש של תוכן, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי לערוך שימוש בתכנים.

3.7       העלאת תוכן לאתר מהווה הצהרה כי מעלה התוכן מורשה לעשות כן.

3.8       משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין ו/או סוג שהוא.

3.9       משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד הבעלים ו/או המפעיל של האתר.

3.10     משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא משפה את בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל ההוצאות שתיווצרנה עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד הבעלים ו/או המפעיל של האתר.

3.11     העלאת תוכן בלתי חוקי מכל סוג ו/או מין אסור בתכלית האיסור, במידה ויגיע לידיעתם של בעלי ו/או מפעילי האתר מידע ו/או ניסיון להעלות תוכן מסוג זה, הוא יימחק מיד. אין בכך כדי למצות את הפעולות שיינקטו מנהלי ו/או מפעילי האתר כנגד המשתמש שהפר הוראות תקנון זה ופרק זה בפרט.

3.12     מובהר ומודגש כי מנהלי האתר אינם יכולים לפקח על כל התכנים שמועלים לאתר, אך יעשו כמיטב יכולתם למחוק תכנים בניגוד להוראות הוראות התקנון ופרק זה בפרט.

3.13     יובהר כי חלק מהפעילויות אינו נגיש בפני גולש שלא נרשם לאתר כנדרש, כמו כן חלק מהפעילויות והמידע אינו נגיש בפני גולש שאינו חבר באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

4.         אופן והתנהלות מכירות הכרטיסים/מנויים/הרשמה לחוגים באתר -

4.1       האתר מציע למשתמשים להרשם ולרכוש כרטיסים לאירועים שונים, להרשם ולרכוש מנויים לחוגים שונים.

5.         אופן ביצוע המכירה -

5.1       גלישה באתר והשתתפות באחד מאפיקי הרכישה מהווה הסכמה לקבלת תנאי הרכישה באתר.

5.2       כדי לבצע הזמנה של מוצר יש להקפיד ולהקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

5.3       לאחר ביצוע רכישה, יהא על הרוכש לאסוף את הכרטיס ו/או המנוי ו/או אסמכתא בגין הרשמה לחוג במקום ובשעה שיפורסמו באתר.

5.4       רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי

5.5       יובהר ויודגש, לא יתאפשר ביטול של רכישה כלשהי שבוצעה באתר מכל סיבה שהיא !

.

6.         ביטול המכירה  ע"י האתר -

6.1       האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

6.1.1    במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת הממכר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר, במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור הממכר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מפעיל האתר לבטל את הרכישה הספציפית.

6.1.2    האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

6.1.3    במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

6.1.4    בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא ממפעיל האתר לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא מפעיל האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

 

7.         אספקת המוצרים -

7.1       אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר ו/או במקום ובשעה שיפורסמו באתר.

8.         סודיות ואבטחת מידע  -

8.1       האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר .

8.2       האתר, תכניו, פרטי הלקוחות והמידע העסקי והאישי שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות.

 

9.         כללי  -

 

באתר מוצג מידע, נתונים, פרטים ומוצרים מסוגים שונים. ייתכן ויקרו מקרים בהם תתגלה טעות במידע, נתונים, פרטים ו/או במפרט מוצר כלשהו, הגדרתו תמונתו או אי התאמת התמונה או כל טעות אחרת.

 

האתר אינו מתחייב ולא אחראי ביחס לטעות במידע, נתונים, פרטים ו/או במפרט מוצר כלשהו, שהוצג אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה .

 

הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה .

 

 

10.       סמכות עניינית לשיפוט -

10.1     בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד !

10.2     בכל מקרה בו לקוח ו/או גולש יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ואו הדיון יתנהלו בבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד !

 

 

 

גלישה מהנה, אגודת הסטודנטים

של אוניברסיטת בן גוריון בנגב

F:\תיקים\35258\אגודת הסטודנטים\תקנון אתר אינטרנט - טיוטה 2.doc

«חזרה
בניית אתרים
לתקלות/הצעות  I  צור קשר  I  פירסום באתר  I  תקנון האתר  I  תקנון העמותה  I  תקציב עמותה  I  מפת האתר  I  דף הבית
מייל עובדי אגודה  I  איסתא  I  ועדת ביקורת
כל הזכויות שמורות © 2011
לאגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב